معرفی دوره ها و قیمت ها

بسته های پیشنهادی آموزش حضوری

پکیج پایه

هزار تومان 13 یک ماهه
 • دامنه ir رایگان
 • طراحی گرافیک اختصاصی
 • SSL رایگان
 • ایجاد ایمیل اختصاصی
 • سئو و بهینه سازی
 • پشتیبانی آنلاین

پکیج حرفه ای

هزار تومان 16 شش ماهه
 • دامنه com رایگان
 • طراحی گرافیک اختصاصی
 • SSL رایگان
 • ایجاد ایمیل اختصاصی
 • سئو و بهینه سازی
 • پشتیبانی آنلاین
محبوب

پکیج الماسی

هزار تومان 23 یک ساله
 • دامنه net رایگان
 • طراحی گرافیک اختصاصی
 • SSL رایگان
 • ایجاد ایمیل اختصاصی
 • سئو و بهینه سازی
 • پشتیبانی آنلاین